Logo Breda Bouw

Het laatste nieuws over Breda Bouw

BREDA BOUW werkt aan de toekomst, met een diepgaande studie naar de mogelijkheden voor intensieve samenwerking met onze partners met behulp van BIM.

Doet u al iets met BIM of heeft u plannen om hier mee te gaan starten? Neem contact op via en laten we samen kijken naar mogelijkheden hoe we dit meer vorm kunnen geven!

Dezelfde taal spreken is waar het bij BIM (Building Information Modelling) om gaat. Software is hierbij een hulpmiddel om deze samenwerking visueel te maken in een 3D-model.

Wij geloven dat een optimale samenwerking meerwaarde kan brengen voor alle partijen ten opzichte van traditionele aanbestedingen en kiezen dus zeer bewust juist in deze tijd om hierin te investeren.

Het uiteindelijke doel is om de kennis van alle disciplines (opdrachtgever, architect, constructeur, installateur, aannemer en onderaannemers) tijdens de ontwerpfase deel te laten maken van het ontwerpproces. Deze andere manier van samenwerken zorgt uiteindelijk voor een bouwkundig kwalitatief beter eindproduct.

Social Breda Bouw

Projecten in de kijker