Logo Breda Bouw

Het laatste nieuws over Breda Bouw

Breda Art

BREDA BOUW is een van de hoofdsponsoren van de Breda Art Award. Een jaarlijks terugkerend evenement, dit keer op dinsdag 3 juli as vanaf 17.00 uur, waar net afgestudeerde kunstenaars hun werk aan het publiek tonen. Een aantal werken zijn genomineerd voor de publieksprijs. Het publiek bepaalt -door het uitbrengen van een stem- uiteindelijk welke 3 studenten met de Breda Art Award naar huis gaan. Een dergelijke prijs is voor een startende kunstenaar een geweldige steun in de rug!

Dan bespreken wij graag met u de mogelijkheden om uw woning door Breda Bouw te laten bouwen. Wij werken graag in een vroeg stadium samen met de (door u gekozen) architect om uw plan vorm te geven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan tijdens de bouw. Kiest u voor Breda Bouw, dan kiest u voor een betrouwbare partij met kennis van de omgeving.

BREDA BOUW werkt aan de toekomst, met een diepgaande studie naar de mogelijkheden voor intensieve samenwerking met onze partners met behulp van BIM.

Doet u al iets met BIM of heeft u plannen om hier mee te gaan starten? Neem contact op via en laten we samen kijken naar mogelijkheden hoe we dit meer vorm kunnen geven!

Dezelfde taal spreken is waar het bij BIM (Building Information Modelling) om gaat. Software is hierbij een hulpmiddel om deze samenwerking visueel te maken in een 3D-model.

Wij geloven dat een optimale samenwerking meerwaarde kan brengen voor alle partijen ten opzichte van traditionele aanbestedingen en kiezen dus zeer bewust juist in deze tijd om hierin te investeren.

Het uiteindelijke doel is om de kennis van alle disciplines (opdrachtgever, architect, constructeur, installateur, aannemer en onderaannemers) tijdens de ontwerpfase deel te laten maken van het ontwerpproces. Deze andere manier van samenwerken zorgt uiteindelijk voor een bouwkundig kwalitatief beter eindproduct.

helpt-thebe

Tijdens de Meet & Match van februari 2012 heeft Breda Bouw een match gemaakt met Thebe locatie Liesbos.

RIJEN - Voor de inrichting van het Anne Frankplein in Rijen wil het college van de gemeente Gilze en Rijen 186.000 euro uittrekken.
Dit geld gaat onder meer naar het verbreden van de rijbaan en de aanleg van parkeerplaatsen.

Op het Anne Frankplein verrijst een appartementencomplex met 48 woningen. Alle energiezuinige appartementen zijn bestemd voor de huursector.

Social Breda Bouw

Projecten in de kijker